Ö D Å K R A   P O S T E N  100 Å R.

Under 1985 firade Ödåkra Postens 100 års dag.

En särskild stämpel togs fram för jubileet.

Dagen till ära har Postmästare Pettersson tagit på sig en uniform från tidigt sekelskiftet.

Åter till första sidan