Ö D Å K R A  -  V Ä L A    P O S T S T Ä M P L A R

Några bilder på olika poststämplar.

Normalstämpel 59b.

Nst 61b.

Nst. 61c. K1.

Nst. 61c. K2

Nst. 61c. K3

Nst.61c. K4

Nst.61c. K5

Nst.61c. K6

Nst.61c. K7

Nst. G59b Typ2

Åter till första sidan