Ö D Å K R A  -  V Ä L A   C E N T R U M    P O S T S T Ä M P L A R

Några bilder på olika poststämplar.

Normalstämpel 59b.

Nst 61c. K1

Nst. 61c. K3

Nst. 61c. K6

Åter till första sidan