W Ä L I N G E

W Ä L I N G E   01-01-1875 - 08-01-1885.

Men innan postnamnet Rögle kom till så var det WÄLINGE som var Postkontoret.

Wälinge ligger ca. 5 km. öster om Rögle.

I samband med kronobrevbäringsreformen öppnades en poststation i Wälinge.

Med inspektoren Jakob Andreas Hammar som föreståndare.

Ett årsarvode på 250:- kr. om året fick han.

Samtidigt inrättades en gångpostlinje mellan Kattarp och Wälinge.

Yekert Kristofferson gick denna turen för 1.50:- per mil.

Wälinge hade Postutväxling med Poststationen i Kattarp från 1875 - 1878.

Från 1878 - 1885 var det Engelholm som posten utväxlades emellan.

Flygfoto över Välinge ca. 1940 talet

Tidtabell från Maj 1876 om hur gångposten gick sin tur.

Postgången till Välinge ändrades redan den 2 oktober 1876 enligt ny gångpostlinje.

Tidtabell för Engelholm - Välinge oktober 1876

Gångpostlinjen Engelholm - Välinge inddrogs den 9 januari 1885.

Wälinge var inte lönsamt för Postverket, under 1876 var det nära nerläggning.

Men då tog några herrar i församlingen tag i detta.

Kyrkoherde Olof Thulin jämte andra från socknen fick flytta posten till Tånga,

där skolläraren S. Palmquist blev föreståndare

och tog bara ut 130:- i lön för detta. Det gick med lite vinst nu för Postverket.

Men år 1885 var järnvägen fullt utbyggd vid Rögle.

Och därmed lades Wälinge ner och Rögle kom till som Postort.

Normalstämpel 16

Vackert tre strip stämplat 20.12.1882

Wälinge har bara använt en stämpeltyp normalstämpel typ. 16

 


Så här kan det bli när icke filatelister samlar frimärken.

Nu återstår enbart kuriosa värdet, och rester av Wälinge avtrycket.

Daterat den 18 april 1879 enligt ineliggande brev.

Så skall det igentligen se ut med frimärke kvar.

( Klicka på bilden och baksidan syns )

 

Brefkort med ankomststämpel Engelholm


( Klicka på bilden och baksidan syns )

Wälinge kyrka ca. 1902

Wälinge kyrka 1928.


Välinge kyrka ca. 1930 talet.


Välinge kyrka.


( Klicka på bilden och baksidan syns )

Poststämplar 1903 och skickat till   U S A.

Välinge prästgård.Postförskottsbrev till Fattigvårdsstyrelsen i Välinge.


Välinge hade även egen elektrisk andelsförening


Ett av de få företagen som finns i Välinge.

HJ. Perssons Redskapsverkstad som tillverkade maskiner till lantbrukarna.

Ett annat mer välkänt företag är ALLERGON AB Läkemedelstillverkning.


Fraktsedel från HJ.Perssons redskapsverkstad


Brev till Välinge sparbank med Maskinstämpel nr: 208 Lbr.

Vidare till RÖGLE Posten.        Åter till första sidan

Webbsidan uppdaterad: 2020-06-22