R Ö G L E - G Å R D
( Rögle Säteri )

V Y K O R T

Utgivna vykort om Rögle Gård / Säteri finns det många av.

Här syns en del vykort.

 

Vykortet är från början av 1900 talet  ( Ett ovanligt kort)
Flygfoto taget någon gång på 1950 talet

                                               

Flygfoto från ca 1960 talet
Vykortet är från ca. 1940 talet

 

Vykortet är taget från trädgårds sidan poststämplat 1928
Vykortet poststämplar 1903

 

Vykortet  från ca 1915
Vykortet  från ca. 1904

 

Vykortet  från ca 1903
Vykortet  från ca. 1905

 

Vykortet  från ca 1905
Vykortet  poststämplat 1907

 

Vykortet  poststämplat 1902
Vykortet  poststämplat 1904  Konsul Olsson med personal

 

Vykortet  poststämplat 1903 Konsul Olsson med personal
Vykortet  poststämplat 1903  Konsul Olsson med alla i personalen

Till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2020-06-21