R Ö G L E    J Ä R N V Ä G S S T A T I O N

Järnvägsstationen tillkom år 1884 och den första föreståndaren var Anders Johan Tvetman (1884-1904).

Det fanns före 1884 en vakt stuga och en lång plattform på samma ställe som stationen byggdes.

Här en tidtabel från 1896 där Rögle vaktstuga finns kvar.

Anledningen till extra tågturer var för Rögle Gårds skull. Man hade stora festligheter på godset.

Där ladugårdar maskiner mm förevisades. Flera tusen personer besökte godset under pingsthelgen.


 Tage Mårtensson 1946-1950

Stationsmästare.

Inlämningsbevis rörande ass. eller rekommenderad försändelse.

Med Einar Måtenssons (1918-1927) namnskrift

Sven-Åke Karlsson 1947 -1967

Stationskarl.

Järnvägsstationen av bemannades 1967. Och samtidigt upphörde RÖGLE som Post ort.

Rögle station ca.1910 talet.

Rögle station ca.1920 talet.

 

Bilden i övre vänstra hörnet är Rögle station.

Två olika Järnvägsbrevkort från Rögle Station.

 

Tågbiljetter från 1946

Järnvägs - Fraktsedel från 1899

Järnvägsfraktsedel från Rögle station 1927.

ll första sidan

Webbsidan uppdaterad 2020-06-22