R Ö G L E... J Ä R N V Ä G S S T A T I O N

Järnvägsstationen tillkom år 1884 och den första föreståndaren var Anders Johan Tvetman (1884-1904).

Det fanns före 1884 en vakt stuga och en lång plattform på samma ställe som stationen byggdes.

Här en tidtabel från 1896 där Rögle vaktstuga finns kvar.

Anledningen till extra tågturer var för Rögle Gårds skull. Man hade stora festligheter på godset.

Där ladugårdar maskiner mm förevisades. Flera tusen personer besökte godset under pingsthelgen.


Ett tiotal olika personer har tjänst gjort som stations mästare på Rögle station.

Richard Sandahl 1904-1913.....Nils Phil 1913-1917. ....Mårtensson 1918-1927...

.. Bernhard Jönsson 1928-1938...... Victor Linden 1938-1941.

Ivar Granath 1941-1946.... Tage Mårtensson 1946-1950..... Axel Lindberg 1950-1961

..... Bertil Verner Steineck 1961-1967.... Sven-Åke Karlsson 1947-1967 (stationskarl.)

. Tage Mårtensson 1946-1950

Stationsmästare.

Inlämningsbevis rörande ass. eller rekommenderad försändelse.

Med Einar Måtenssons (1918-1927) namnskrift

Sven-Åke Karlsson 1947 -1967

Stationskarl.

Järnvägsstationen av bemannades 1967. Och samtidigt upphörde RÖGLE som Post ort.

Rögle station ca.1920 talet.

Bilden i övre vänstra hörnet är Rögle station.

Två olika Järnvägsbrevkort från Rögle Station.

 

Tågbiljetter från 1946

 

Järnvägs - Fraktsedel från 1899

Järnvägsfraktsedel från Rögle station 1927.

Till första sidan

Webbsidan uppdaterad 2016-01-23