R Ö G L E

Lanthandeln.

På Rögles storhetstid 1900 - 1970 fanns det även lanthandel.

Första lanthandeln var Hilma Persson (ca. 1900 - 1950)

som bl.a gav ut vykort från byarna runt Rögle.

(Förlag:Hilma Persson Rögle)

En sida ur Huvudboken för Rögle Gårds bokhållare.

Här syns lite om vad Hilma köpte från Godset på Rögle

Hilma Perssons Lanthandel ca.1915

Firmabrev med Nst. 58q


Den första Lanthandlaren var Per Alfred Andersson som byggde huset någon gång på 1920 talet.

(Till höger på bilden nedan)

Det är Per Alfred Andersson med fru Anna Andersson samt dottern Greta Andersson som syns på bilden nedan.

Per Alfreds Lanthandel togs sedermera över av deras son Gunnar.

Ca. 1947 köpte Åke Persson Lanthandeln, han köpte även upp Hilma Perssons affär och gjorde denna till en filial.

(Tack till Maria Svensson och hennes farmor som lämnat nya uppgifter på Lanthandel)

Nästa Lanthandlare var Axel Lundin (ca.1950/51 - 1970).

Huset till höger på bilden blev någon gång på 1950 talet

Axel Lundins Lanthandel Bilden tagen ca.1925


En väggalmanacka från 1960 som Axel Lundin gav ut.

Firmabrev N.Nilsson Eftr. Rögle.

Webbsidan uppdaterad 2016-01-19

Åter till första sidan.