S K Å N E

BSS - Bläckstrålestämplar / MSK- Maskinstämplar

SKÅNEGRIPEN  POSTEN  MALMÖ  MSK  101

MALMÖ   POSTTERMINALEN.

Rundade hörn och Posten Malmö.

Motiv: Skånska Gripen.

Typ. 1 A - Längd 71 - Cirkel 25 - Rekt. 38 x 24

Rättvänt datum:   känd mellan:   1996. 03-10 - 1998.05.21

MALMÖ   POSTTERMINALEN.

Rundade hörn och Posten Malmö.

Motiv: Skånska Gripen.

Typ. 1 A - Längd 71 - Cirkel 25 - Rekt. 38 x 24

Omvänt datum:   känd mellan:    02. 06. 1996 - 19. 06. 1998

MALMÖ  POSTTERMINALEN.

Rundade hörn och Posten Malmö.

Motiv: Skånska Gripen.

Typ. 1 B - Längd 69 - Cirkel 27 - Rekt. 38 x 24

Rättvänt datum:  känd mellan: 1996. 06. 03 - 1997. 09. 24

PILEVALL  POSTEN  SVERIGE  MSK  102

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Rundade hörn och Posten Sverige.

Motiv: Fyrlängad gård. Pilalle.

Typ. II A - Längd 72 - Cirkel 25 - Rekt. 40 x 24

Rättvänt datum:   känd mellan:1997. 05. 01 - 2008. 03. 04

(Variant lila färg )  2006.12.17 

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Rundade hörn och Posten Sverige.

Motiv: Fyrlängad gård. Pilalle.

Typ. II A - Längd 72 - Cirkel 25 - Rekt. 40 x 24

Stämpelhuvudet omvänt.  1999.01.21

MALMÖ  POSTTERMINALEN

Rundade hörn och Posten Sverige.

Motiv: Fyrlängad gård. Pilalle.

Typ. II B - Längd 70 - Cirkel 27 - Rekt. 38 x 22

Rättvänt datum: känd mellan: 1997. 05. 01 - 2008. 03. 04

( Variant lila färg )   1998. 02. 16

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Rundade hörn och Posten Sverige.

Motiv: Fyrlängad gård. Pilalle.

Typ. II B - Längd 70 - Cirkel 27 - Rekt. 38 x 22

Omvänd datum: känd mellan: 1997. 05. 01 - 2008. 03. 04

PILEVALL  POSTHORN  I Cirkeln

MALMÖ   POSTTERMINALEN.

Rundade hörn och fyra korta våglinjer +posthorn i cirkeln.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. III A - Längd 65 mm - Cirkel 17 mm - Rekt. 40 x 23 mm

Känd mellan : 2000. 01. 02 - 2017.12.11

PILEVALL  UTAN RAM  OCH  PUNKTER  MSK  201

MALMÖ  POSTTERMINALEN

Utan ram på fyrlängade gården och 5 våglinjer + cirkel.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 1 - Längd 91 mm - Cirkel 13 mm 

Känd mellan : 1998.10.12 - 1999.04.06

PILEVALL  RAM  MED  RAKA  HÖRN  OCH CIRKEL   BSS   301

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Rektangulär ram med posthorn i cirkeln.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 1 - Längd 69 mm - Cirkel 16 mm - Rekt. 40 x 24 mm

Känd mellan : 1999.12.07 - 2007. 02. 20

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Med rektangulär ram och  5 våglinjer + cirkel.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 2 - Längd 92 mm - Cirkel 16 mm - Rekt. 40 x 24 mm

Känd mellan: 1999.10.31 - 1999.11.28                       

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Med rektangulär ram och  5 våglinjer + cirkel.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 3 - Längd 112 mm - Cirkel 16 mm - Rekt. 40 x 24 mm

Känd mellan: 1999.10.04 - 2007.02.16                   

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Med rektangulär ram och  8 våglinjer + cirkel.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 4 - Längd 92 mm - Cirkel 16 mm - Rekt. 40 x 24 mm

Känd mellan: 1999.07.06 - 1999.xx.21                

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Med rektangulär ram och  8 våglinjer + cirkel.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 5 - Längd 112 mm - Cirkel 16 mm - Rekt. 40 x 24 mm

Känd mellan: 1999. 06.22 - 1999.10.12         

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Med ram och 8 långa våglinjer + cirkel.       

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 6 - Längd 132 mm - Cirkel 16 mm - Rekt. 40 x 24 mm

Känd mellan: 1999.06.21 - 1999.10.13                    

PILEVALL  MED  8  PRICKAR  LODRÄTT  OCH  CIRKEL   BSS  401

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Pilevall med 8 prickar lodrätt och cirkel till höger

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 1 - Längd 68 mm - Cirkel 16 mm - Avstånd mellan lodr. prickarna 40 mm

Känd mellan : 2001.11.05 - 2006.03.29

MALMÖ    POSTTERMINALEN

Pilevall med 8 prickar lodrätt och cirkel till höger, Malmö under.

Motiv : Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 1 - Längd 69 mm - Cirkel 13 mm - Avstånd mellan lodr. prickarna 39 mm

Känd mellan : 2006.02.02 - 2013.10.31

MALMÖ    POSTTERMINALEN

Pilevall med 8 prickar lodrätt och cirkel till höger, Malmö under.

Motiv : Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 1 - Längd 74 mm - Cirkel 15 mm - Avstånd mellan lodr. prickarna 43 mm

Känd mellan : 2010.11.26 - 2015.11.30

MALMÖ    POSTTERMINALEN

Pilevall med 8 prickar lodrätt och cirkel till  vänster.

Motiv : Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 1 - Längd 77 mm - Cirkel 13 mm - Avstånd mellan lodr. prickarna 39 mm

Känd mellan :  2005.04.26 - 2006.12.12

MALMÖ    POSTTERMINALEN

Pilevall med 8 prickar lodrätt och cirkel till  vänster.

Motiv : Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 1 - Längd 75 mm - Cirkel 16 mm - Avstånd mellan lodr. prickarna 39 mm

Känd mellan :  2005.05.03 - 2005.12.15

PILEVALL  MED  8  PRICKAR  LODRÄTT  VÅGLINJER  OCH  CIRKEL   BSS 402

MALMÖ    POSTTERMINALEN

Pilevall med 8 prickar lodrätt, 4 våglinjer och cirkel till höger.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 1 - Längd 112 mm - Cirkel 16 mm - Avstånd mellan lodr. prickarna 39 mm

Känd mellan : 2001.01.08 - 2004.06.06

MALMÖ    POSTTERMINALEN

Pilevall med 8 prickar lodrätt, 4 våglinjer och cirkel till höger. Malmö under.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Typ. 4- Längd 114 mm - Cirkel 13 mm - Avstånd mellan lodr. prickarna 39 mm

Känd mellan : 2006.01.15 - 2014.12.30

MALMÖ    POSTTERMINALEN

Pilevall med 8 prickar lodrätt, 4 våglinjer och cirkel till höger. Malmö under.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna

Längd 122 mm - Cirkel 15 mm - Avstånd mellan lodr. prickarna 44 mm

Känd mellan : 2008.12.02 - 2014.03.13

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Posthornet vänster , Malmö under. 5 våglinjer. 8 prickar. Pilevallen.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Längd 118 mm - Cirkel 12 mm - Avstånd mellan lodr. prickarna 39 mm

Känd mellan:  2008.05.18 - ?

MALMÖ  POSTTERMINALEN

Pilevall med 8 prickar lodrätt, 4 våglinjer och cirkel till höger. Malmö under.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Längd 114 mm - Cirkel 13 mm - Avstånd mellan lodr. prickarna 39 mm

Känd mellan: 2008.08.08 - 2010.09.13

MALMÖ   POSTTERMINALEN

Pilevall med 8 prickar lodrätt, 6 våglinjer och cirkel till höger. Malmö under.

Motiv: Fyrlängad gård med Pilevallarna.

Längd 118 mm - Cirkel 15 mm - Avstånd mellan lodr. prickarna 43 mm

Känd mellan:  2010.11.08 - 2015.09.07

HÄSSLEHOLM   POSTTERMINAL   MSK  101

HÄSSLEHOLM    POSTTERMINALEN

Ram med runda hörn. Posten Hässleholm. Typ. 1 A

Motiv: Snapphaneskulpturen "Lille Mats"

Längd 71 mm - Cirkel 25 mm - Rekt. 38 x 24 mm.

Känd mellan: 20.05.1996 - 28.04.1997   ( Årtalet sist )

HÄSSLEHOLM    POSTTERMINALEN

Ram med runda hörn. Posten Hässleholm. Typ. 1 A 

Motiv: Snapphaneskulpturen "Lille Mats"

Längd 71 mm - Cirkel 25 mm - Rekt. 38 x 24 mm.

Känd mellan:  1996.05.20 - 1996.08-26   ( Årtalet först )

HÄSSLEHOLM    POSTTERMINALEN

Ram med runda hörn. Posten Hässleholm. Typ. 2 A  ( anv. i Hässleholm)

Motiv: Snapphaneskulpturen "Lille Mats"

Längd 72 mm - Cirkel 25 mm - Rekt. 40 x 23 mm.

Känd mellan:  01.05.1997 - 2003.07.24  ( Årtalet sist )

HÄSSLEHOLM    POSTTERMINALEN

Ram med runda hörn. Posten Hässleholm. Typ. 2 A  ( anv. i  Osby )

Motiv: Snapphaneskulpturen "Lille Mats"

Längd 72 mm - Cirkel 25 mm - Rekt. 40 x 23 mm.

Känd mellan:  1997.05.01 - 2003.07.24  ( Årtalet först )

HÄSSLEHOLM    POSTTERMINALEN

Ram med runda hörn. Posten Hässleholm. Typ. 2 B

Motiv: Snapphaneskulpturen "Lille Mats"

Längd 69 mm - Cirkel 27 mm - Rekt. 38 x 22 mm.

Känd mellan:  1997.07.27 - 2003.01.02  ( Årtalet först )

HÄSSLEHOLM    POSTTERMINALEN

Ram med runda hörn. 3 - 4 korta streck. Cirkel

Motiv: Snapphaneskulpturen "Lille Mats"

Längd 65 mm - Cirkel 17 mm - Rekt. 40 x 24 mm.

Känd mellan:  2000.01.05 - 2008.08.02

HÄSSLEHOLM    POSTTERMINALEN.

Ram och rund cirkelstämpel.

Motiv. Hässleholm Knutpunkt i Skåne.

Känd mellan : 01.02.1991 - 08.08.1993

G L A D    P Å S K  BSS  402

MALMÖ    POSTTERMINAL

Cirkel med Posthorn. 8 prickar.  4 kycklingar. Pilevallen.

Motiv: GLAD PÅSK 4 kycklingar. 

Längd 116 mm - Cirkel 16 mm .  Typ. 3

Känd mellan : 2005.03.13 - 2005.03.24

MALMÖ    POSTTERMINAL

8 prickar. Pilevallen. 4 kycklingar. Cirkel med Malmö under.

Motiv: GLAD PÅSK 4 kycklingar.

Längd 111 mm - Cirkel 13 mm .  Typ.4

Känd mellan: 2006.04.06 - 2009.04.07

MALMÖ    POSTTERMINAL

8 prickar.  4 kycklingar. Cirkel med Posthorn.

Motiv: GLAD PÅSK 4 kycklingar. 

Längd 73 mm - Cirkel 13 mm .  Typ.1

Känd mellan : 2007.04.05 - 2009.03.20

MALMÖ    POSTTERMINAL

8 prickar. Pilevallen. 3 kycklingar. Cirkel med Malmö under.

Motiv: GLAD PÅSK 3 kycklingar. 

Längd 110 mm - Cirkel 13 mm . 

Känd mellan : 2011.04.13 - 2014.04.16   ( Mindre kycklingar, Malmö stor text)

MALMÖ    POSTTERMINAL

8 prickar. 3 kycklingar. Cirkel med Malmö under.

Motiv: GLAD PÅSK 3 kycklingar. 

Längd 73 mm - Cirkel 13 mm.

Känd mellan : 2011.04.13 - 2014.04.16   ( Mindre kycklingar, Malmö stor text)

MALMÖ     POSTTERMINAL

8 prickar. Pilevallen. 3 kycklingar. Cirkel med Malmö under.

Motiv: GLAD PÅSK 4 kycklingar.

Längd 116 mm - Cirkel 15 mm. : --- : 43 mm

Känd mellan : 2011.04.12 - 2015.04.02  (Stora kycklingar,Malmö mindre text )

MALMÖ    POSTTERMINAL

8 prickar . 3 kycklingar. Cirkel med Malmö under.

Motiv: GLAD PÅSK 3 kycklingar.

Längd  77 mm - Cirkel 15 mm. : --- : 47 mm

Känd mellan : 2011.04.17 - 2013.03.25  (Stora kycklingar,Malmö mindre text )

F R I M Ä R K E T   150   Å R  BSS 401

MALMÖ    POSTTERMINALEN

Posthornet till vänster. Punkterad ram. Pilevallen till höger.

Motiv: FRIMÄRKET 150 ÅR i rektangel.

Längd  116 mm - Cirkel 16 mm.  Kvadraten 42 x 22 mm.

Känd mellan : 2005.01.10 - 2006.01.04

MALMÖ    POSTTERMINALEN

Posthornet till vänster. Punkterad ram. Pilevallen till höger.

Motiv: FRIMÄRKET 150 ÅR i kvadrat.

Längd  96 mm - Cirkel 16 mm. Kvadraten 22 x 22 mm.

Känd mellan : 2005.01.12 -- 2005-03.11

H E J A   S V E R I G E  BSS 402

MALMÖ    POSTTERMINALEN

8 prickar . Pilevallen.  Heja Sverige. Posthornet till höger.

Motiv: HEJA SVERIGE.

Längd  111 mm - Cirkel 12 mm.

Känd mellan : 2006.06.05 - 2006.08.10

MALMÖ    POSTTERMINALEN

8 prickar . Heja Sverige. Posthornet till höger.

Motiv: HEJA SVERIGE.

Längd 74 mm - Cirkel 12 mm.

Känd mellan : 2006.06.07 - 2006.08.11

G O D   J U L   O C H   G O T T   N Y T T   Å R

MALMÖ    POSTTERMINALEN

8 prickar och 5 våglinjer. Cirkel med Posthorn.

Motiv: God Jul Och Gott Nytt År.

Längd 112 mm - Cirkel 16 mm. :---: 40 mm

Känd mellan : 2002.12.09 - 2002.12.19

MALMÖ    POSTTERMINALEN

8 prickar. Cirkel med Posthorn.

Motiv: God Jul Och Gott Nytt År.

Längd 68 mm - Cirkel 16 mm. :---: 39 mm

Känd mellan : 2002.12.09 -  2004.12.09

MALMÖ    POSTTERMINALEN

8 prickar och 4våglinjer. Cirkel med Posthorn

Motiv: God Jul Och Gott Nytt År.

Längd 111 mm - Cirkel 15 mm. :---: 39 mm

Känd mellan : 2003.12.15 -  2003-12-16

G O D   J U L.

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Pilevallen i rektangel Posthornet till vänster, stort sådant.

Motiv: GOD JUL

Känd under :  2006

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Pilevallen 8 prickar Posthornet till höger, litet sådant

Motiv: GOD JUL.

Känd mellan :    2006 - 2011

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

8 prickar utan våglinjer samt Posthornet till höger.

Motiv: GOD JUL 4 snöflingor. Stor cirkel.

Känd mellan: 2004.12.16 - 2004.12.19

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Posthornet till vänster Malmö under. Pilevallen till höger.

Motiv: GOD JUL  4snöflingor.

Känd mellan: 2005 - 2006

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Posthornet till höger  Malmö under.  Pileallen till vänster

Motiv: GOD JUL och 4 snöstjärnor.

Känd mellan: 2008 - 2009

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Posthornet till höger Malmö under Pileallen till vänster.

Motiv: GOD JUL 5 snöflingor

Känd mellan: 2010 - 2015

G O T T   N Y T T   Å R

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

8 prickar Posthornet till höger, Pilevallen till Vänster i rektangel.

Motiv: GOTT NYTT ÅR 2005

Känd mellan: 2004.12.23 - 2005.Januari

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

8 prickar Posthornet till höger, Pilevallen till Vänster i rektangel.

Motiv: GOTT NYTT ÅR 2006

Känd mellan: 2005.12.29 - 2006. Januari

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Pilevallen i rektangel vänster.

Motiv: GOTT NYTT ÅR 2007.

Känd mellan: 2006.12.20 - 2007.01.03

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Pilevallen och Posthornet.

Motiv: GOTT NYTT ÅR 2007.

Känd mellan: 2007.01.02 - ?

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Pilevallen och Posthornet.

Motiv: GOTT NYTT ÅR 2008.

Känd mellan: 2007.12.26 - 2008. Januari

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Pilevallen och Posthornet.

Motiv: GOTT NYTT ÅR 2009.

Känd mellan: 2009.12.30 - Jan 20010

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Pilevallen och Posthornet.

Motiv: GOTT NYTT ÅR 2010

Känd mellan: 2009.12.28 - 2010. Januari

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Pilevallen och Posthornet.

Motiv: GOTT NYTT ÅR 2011. (texten 5 mm hög)

Känd mellan: 2010.12.27 - 2011.01.04

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Pilevallen och Posthornet.

Motiv: GOTT NYTT ÅR 2011. (texten 5 mm hög +små siffror 3 mm )

Känd mellan: 2010.12.29 - 2011.12.28

MALMÖ POSTTERMINALEN. ( Bläckstrålestämpel )

Pilevallen och Posthornet.

Motiv: GOTT NYTT ÅR 2011. (texten 7 mm hög )

Känd mellan: 2011.12.28 - 2014.12.29

P O S T   N O R D

POSTNORD MALMÖ. Senaste nytt på inkjetstämplar.

Med våglinjer.

Känd under 2014 - 2015.

POSTNORD MALMÖ.

Med våglinjer flera vågor.

Känd under 2015.

POST NORD MALMÖ.

Med två vingar. Och datum mellan vingarna.

Känd under 2015.

POST NORD MALMÖ.

Med två vingar. Och datum under Postnord.

Känd under 2015.

POST NORD MALMÖ.

Nya figurer  4 styck  Datum under Postnord.

Känd under 2016 - 2019

POST NORD MALMÖ.

Nya figurer  5 styck.   Datum mellan vingarna

Känd under 2015 - 2019

POST NORD MALMÖ.

Nya figurer  6 styck.    Datum under Postnord.

Känd under 2015 - 2017

POST NORD MALMÖ.

Nya figurer  6 styck. + 10g   Datum i figurerna.

Finns även utan 10 g.

Känd under 2015.

POST NORD MALMÖ.

Nya figurer 9 styck.  Datum i figurerna.

Känd under 2015.

POST NORD MALMÖ.

AID FÖR UKRAINA

Känd från 2022-05-

P Å   V Ä G   T I L L   D I G.
På Väg till dig

POST NORD MALMÖ.

På väg till dig.

Känd från 2021-

G L A D    P Å S K

POST NORD MALMÖ.

Glad Påsk

Känd under 2015.

POST NORD MALMÖ.

Glad Påsk

Känd under 2016..

POSTNORD MALMÖ . ( Bläckstrålestämpel )

Påskliljor och Glad Påsk

Motiv: Påskliljor

Känd under: 2019   Använd under Påsken.

G L A D    S O M M A R

POST NORD MALMÖ.

GLAD SOMMAR med två vingar.

Känd under 2015 (Juni - Augusti)

POST NORD MALMÖ.

GLAD SOMMAR med fyra vingar.

Känd under 2015  (Juni - Augusti)

POST NORD MALMÖ.

GLAD SOMMAR med segelbåt.

Känd under 2016  (Juni - Augusti)

POST NORD MALMÖ.

GLAD SOMMAR med segelbåt. + 12 g

Känd under 2016  (Juni - Augusti)

G O D    J U L

POST NORD MALMÖ.

GOD JUL

3 figurer

Känd under 2015 (Julen)

POST NORD MALMÖ.

GOD JUL

5 figurer

Känd under 2015 (Julen)

POST NORD MALMÖ.

GOD JUL

3 figurer

Känd under 2016 (Julen)

POST NORD MALMÖ.

GOD  JUL

Jul Paket  finns även med 3 paket.

Känd under 2018 juletid.

Julen 2020

POST NORD MALMÖ.

GOD JUL

Känd under 2020 (Julen)

G O T T   N Y T T    Å R

POST NORD MALMÖ.

GOTT NYTT ÅR

3 figurer

Känd under 2015.

POST NORD MALMÖ.

GOTT NYTT ÅR

5 figurer

Känd under 2015 - 2016 Januari.

POST NORD MALMÖ.

GOTT NYTT ÅR

Våglinjer och cirkel.

Känd under 2015

POST NORD MALMÖ.

GOTT NYTT ÅR

Känd under 2018

God Jul 2020

POST NORD MALMÖ.

GOTT NYTT ÅR

Känd under 2020

V I S S T   F I N N S   T O M T E N

POST NORD MALMÖ.

VIST FINNS TOMTEN

Känd under 2014 - 2015 juletid

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

Åter till första sidan.