M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 724

Känd under 1958 - 1977

Normalstämpeltyp 59

Maskintyp: HD2. International Postal Supply.

Maskinstämpel MSK 724 Båstad 1 * B *

Känd mellan: 25.06.1958 - 07.09.1960 ( period 1 )

Maskinstämpel MSK 724 Båstad 1 * B *

Känd mellan : 30.06.1971 - 19.10.1977 ( period 2 )

(Man har använt samma stämpelvals som under första perioden)


Maskinstämpel MSK 724 Båstad * B *

Känd mellan: 26.11.1960 - 18.11.1967


Maskinstämpel MSK 724 Båstad *

Känd mellan: 01.06.1964 - 07.12.1970


Maskinstämpel MSK 724 Hörby * E *

Känd mellan: 12.05.1965 - 28.12.1978

Åter till första sidan.