M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 411

Känd under 1927 - 1928

Normalstämpeltyp 45

Maskintyp: Nyberg model Ä.

Maskinstämpel MSK 411 Malmö 1 * * * (Skånemässan 1927)

Typ. 1 = Kantigt Ö i Malmö

1b. = Utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 07.05.1927 - 21.07.1927


Maskinstämpel MSK 411 Malmö 1 * * * (Skånemässan 1927)

Typ. 2 = Runt Ö i Malmö

1b. = Utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 04.08.1927 - 06.08.1927


Maskinstämpel MSK 411 Malmö 1 LBR (Skånemässan 1928)

1b. = Utan f/e efter klockangivelsen.

( Finns med följande klockangivelser: 13-14 / 18-19 / 19-20 )

Känd mellan: 01.05.1928 - 14.08.1928

Till första sidan.