M A S K I N S T Ä M P E L

M A L M Ö  6

MSK  208  LBR  Typ. 1b

 

B I L D    S A K N A S

 

1b = UTAN fm/em efter klockslaget.

Känd mellan: 26.02 1932 - 30.12.1933

Till första sidan.