M A S K I N S T Ä M P E L

M A L M Ö  3

MSK  208  LBR  Typ. 1b

1b = UTAN fm/em efter klockslaget.

( Finns med följande klockslag: 11-12 / 16-18 )

Känd mellan: 04.12.1929 - 16.05.1952

Till första sidan.