M A S K I N S T Ä M P E L

M A L M Ö   3

MSK  208   *  Typ. 1b och 1c

1b = UTAN fm/em efter klockslaget.

( Finns med följande klockslag: 16-18 )

Känd mellan: 04.05.1932 - 23.03.1956


1c = Datum placerat till vänster.

Känd mellan: 02.07.1969 - 18.12.1985

Till första sidan.