M A S K I N S T Ä M P E L

M A L M Ö  2

MSK  208   LBR  Typ. 1b

1b = UTAN fm/em efter klockslaget

( Finns med följande klockslag: 11-13 / 16-18 )

Känd mellan: 24.02.1931 - 11.07.1944

Omkring 1950 talet har dom svarta rutorna helt tagits bort

Till första sidan.