M A S K I N S T Ä M P E L

M A L M Ö   2

MSK  208  * * *  Typ. 1b / 1c / II

1b = UTAN fm/em efter klockslaget.

( Finns med följande klockslag: 13-18 / 16-18 / 17-18 )

Känd mellan: 01.06.1928 - 21.12.1956


1c. = Datum placerat till vänster.

( Här är platsen för klockangivelsen fyld med svarta rutor )

Känd mellan: 01.08.1945 - 10.03.1966

Omkring 1950 syns inte dom svarta rutorna längre. Datum helt till vänster.


Typ.II = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 07.10.1987 - 12.12.1988