M A S K I N S T Ä M P E L

MALMÖ    2

MSK 208   A  Typ. 1c..

1c = Datum placerat till vänster.

Känd mellan: 22.08.1961 - 06.10.1983

VARIANT : Stor årtalssiffra, känd mellan 1970 - 1975

Till första sidan.