M A S K I N S T Ä M P E L

PTM   MALMÖ 

MSK  208   * * *   Typ. II

Stämpeln använd på postterminalen-PTM dock utan bokstäverna PTM.

(PTM = Postterminalen)

Typ.II = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 18.12.1993 - 09.04.1996

Till första sidan.