M A S K I N S T Ä M P E L

Hälsingborg  1

MSK   208

LBR  Typ  1b  är UTAN fe/em efter klockslaget

Känd mellan: 25.10.1926 - 25.09.1940

Stämpelförteckning som visar olika klockangivelser

Till första sidan.