M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 207.

Malmö 6

Känd mellan år 1927 - 1963.

Normalstämpeltyp 45.

Maskintyp. Järve och Nyberg 30.

Typ. 1 = Liten böj på 6:an. Ö---6 = 2,0 mm.

Skilnaden syns i översta delan på 6:an som har olika böjningar.

.............

Typ. 1 ...............Typ. 2

1b. = Utan klockangivelse.

( Finns med följande klockslag: 11-13 / 16-18 )

Känd mellan:16.11.1927 - 30.11.1932


Typ. 2 = Större böj på 6:an. Ö---6 = 1,5 mm.

1b. = Utan klockangivelse.

( Finns med följande klockslag: 13-18 )

Känd mellan: 02.05.1947 - 30.08.1954

Åter till första sidan