M A S K I N S T Ä M P E L .

M A L M Ö ..4

MSK - 106 1a.  * 4 *

Känd mellan 09. 08. 1921 - 25. 07. 1925

Det finns 3 olika klockangivelser kända på denna stämpeltypen.

1-3e / 4-6e / 5-6e .

( Detta med olika klockangivelser är enbart en variant på stämpeltypen.)

Åter till första sidan.