M A S K I N S T Ä M P E L.

M A L M Ö.. 1

MSK - 106 1a. * 1 Lbr Typ. 2

5 långa raka linjer 50 mm...2 mm mellan prickarna över Ö.

Känd mellan 03. 05. 1920 - 26. 05. 1925

Det finns 7olika klockangivelser kända på denna stämpeltypen.

6-7f / 5-6e / 6-7e / 7-8e / 7-9e / 8-9e / 12-1e.

( Detta med olika klockangivelser är enbart en variant på stämpeltypen.)

Åter till första sidan.