M A S K I N S T Ä M P E L

M A L M Ö ..1...

..MSK - 106 1a. ...* 1 *

5 långa raka linjer. 50 mm

Känd mellan 20. 10. 1914 - 10. 06. 1918

Det finns 2 olika klockangivelser kända på denna stämpeltypen.

6-7e / 7-8e.

( Detta med olika klockangivelser är enbart en variant på stämpeltypen.)

Åter till första sidan.