M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 105

M A L M Ö   1.

Maskinstämpel 105 1a * * *

Maskinstämpel 105 1b * * *

Maskinstämpel 105 1a Lbr.

Under perioden 03.09.1921 - 09.02.1923 var denna Maskinstämpeln ej i bruk.

Den ersattes tillfälligt av MSK 301/ 404 / 408.

Normalstämpeltyp 45.

Maskintyp. Sylbe & Pondorf och Nyberg model Ä

Webbsidan uppdaterad 2020-07-02

Till första sidan.