J Ä R N V Ä G S P O S T

   Typ. 2

G. H. J

1883 - 1887

Gärds Härads Järnväg.

Poststämpel som användes på denna järnvägs linjen.

( Mycket sällsynt stämplel )

På webbsidan nedan finns utförlig info om denna järnvägslinjen.

http://www.kristianstadvykort.se/jarnvagslinjer/gj/ghj.htm

Åter till första sidan