P L K... 182   B

Har använts på järnvägslinjen   Karlskrona - Kristianstad.

1900 - 1922

Åter till första sidan