P L K... 172

Har använts på järnvägslinjen Hässleholm - Helsingborg.

1900 - 1932

Åter till första sidan