P L K... 171

Har använts på järnvägslinjen   Klippan - Eslöv.

1900 - 1934

Åter till första sidan