P L K... 164

Har använts på järnvägslinjen   Malmö - Ystad.

1909 - 1917

Åter till första sidan