P L K... 161

Har använts på järnvägslinjen   Billesholms Gruva - Landskrona.

1899 - 1932

Åter till första sidan