P L K... 158

Har använts på järnvägslinjen   Mölle - Höganäs - Åstorp.

1910 - 1919

Åter till första sidan