P L K... 158

Har använts på järnvägslinjen   Mölle - Åstorp.

1919-1930

Åter till första sidan