P L K... 158

Har använts på järnvägslinjen  Höganäs - Kattarp - (Åstorp)

1900 - 1910

Åter till första sidan