J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Helsingborg-Strömsnäsbruk.

I bruk mellan 1899 - 1900

Åter till första sidan.