J Ä R N V Ä G S P O S T.

FKMB.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen  Vellinge - Trelleborg

1947

Normalstämpel typ.62b.

Bild saknas.

Åter till första sidan