J Ä R N V Ä G S P O S T.

FKMB.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen  Vellinge - Malmö.

1939 - 1941

Normalstämpel typ.62b.

Åter till första sidan