J Ä R N V Ä G S P O S T.

FKMB.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen   Trelleborg - Malmö.

1950 - 1968

Åter till första sidan