J Ä R N V Ä G S P O S T.

FKMB.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen   Trälleborg - Malmö.

1928 - 1949

Normalstämpel typ. 58t.

Åter till första sidan