J Ä R N V Ä G S P O S T.

FKMB.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen  Teckomatorp - Malmö.

1933 - 1944

Normalstämpel typ.62b.

Bild saknas.

Åter till första sidan