J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen   Nässjö - Helsingborg.

1972 - 1973

Normalstämpel typ.59b.

Åter till första sidan