J Ä R N V Ä G S P O S T.

FKMB.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen   Lund - Arlöv..

1936 - 1941

Normalstämpel typ.59b.

Bild saknas.

Åter till första sidan