J Ä R N V Ä G S P O S T.

FKMB.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Landskrona - Kävlinge.

1939 - 1946

Åter till första sidan