J Ä R N V Ä G S P O S T

F K M B

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Kristianstad - Hästveda.

1958.

Normalstämpel typ.58p.

Bild saknas.

Åter till första sidan