J Ä R N V Ä G S P O S T.

F K M B.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Helsingborg - Nässjö.

1980 - 1985

Normalstämpel typ.59c. A

Bild saknas

Åter till första sidan