J Ä R N V Ä G S P O S T.

FKMB.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen    FKMB 212   Malmö - Stockholm.

1993 - 1996.

Åter till första sidan