J Ä R N V Ä G S P O S T.

F K M B.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln har använts på järnvägslinjen Dalby - Bjärsjölagård.

1921 - 1923

Bild saknas.

Åter till första sidan