J Ä R N V Ä G S P O S T.

F K M B.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Börringe - Östratorp

1927 - 1946

Åter till första sidan