J Ä R N V Ä G S P O S T.

FKMB.

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen  Ängelholm - Hälsingborg.

1946 - 1952

Normalstämpel typ.62b

Åter till första sidan