J Ä R N V Ä G S P O S T.

A  M  B

Ambulanta Postanstalter.

Stämplar avsedda för Svensk avstämpling av Danska försändelser.

Stämplarna har anknytning till Skåne enligt listan.

Här syns lite olika Amb stämplar.

Amb 141. B  Nässjö - Malmö - Copenhagen.


Amb 141 Copenhagen - Malmö - Nässjö.

Amb. 141. A Copenhagen - Malmö - Nässjö.

Amb. 141. B Copenhagen - Malmö - Nässjö.


Amb. 142  Malmö - Copenhagen.


Amb. 142 Nässjö - Malmö  Oval gummistämpel 11 Juli (1965) enda kända.


Amb. 209 A. Stockholm - Malmö

Amb. 209. B Stockholm - Malmö.

Åter till första sida