J Ä R N V Ä G S P O S T S T Ä M P L A R   S O M    H A R   A N K N Y T N I N G.   T I L L   S K Å N E

J Ä R N V Ä G S P O S T    Typ.2 

( Klicka på den blå texten och du ser mer info om järnvägslinjerna.)

Järnvägspost  typ. 2.

Järnvägslinje.
Period.
Län.
1883 - 1887.
M.
1868.
M.
1877 - 1888.
M.
1869 - 1871.
L.
1877 - 1886.
L.
1876 - 1877.
M.
1875 - 1919.
M.
1886 - 1925 ca.
M.
1880 -
M.
1868.
M.
1894 -
M.
1866.
M-L.
1863 - 1866.
M-L.
1865 - 1868.
M-L.
1868.
M-L.
1864-1964
M-L.
1800-1900 talet.
M-L.

Webbsidan uppdaterad: 2020-06-24