Järnvägspost Typ : 3 ...PKXP. = Postkupeexpedition.

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

 

PKXP No:2 A  UTR  U

Normalstämpeltyp 40.

En järnvägslinje som gick mellan Nässjö - Malmö - Köpenhamn.

I bruk mellan 1882 - 1897

Skickat från Malmö till Stockholm.

Kortbrefet omsorterades i Fahlköping för vidare färd till Stockholm.

Åter till första sidan.